Σημεία ενδιαφέροντος

Κτίρια μεγάλης αντοχής και λειτουργικότητας βασισμένα στη γεωμετρία αλλά και στις σύνθετες ανάγκες της Εταιρείας Λιπασμάτων κατασκευάστηκαν σε ολόκληρη την έκταση, συνθέτοντας το δομημένο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων περιλάμβανε οχτώ διαφορετικές παραγωγικές μονάδες, καθώς και εννέα επιπλέον υπηρεσίες στήριξης της παργωγικής διαδικασίας.

Ταινιόδρομος Κράκαρη

«Μεταφορική ταινία, ευρισκομένη επί του λιμενοβραχίονος Κράκαρη διά φόρτωσιν προϊόντων των εργοστασίων λιπασμάτων, υαλουργίας κλπ μήκους 200 μέτρων, με 2 πυλώνας και 2 προβόλους, ικανότητος φορτώσεως ωριαίως 140 τόννων φορτίου χύμα ή 30-40 τόννων εις σάκκους».

Μονάδα Ενέργειας

Το 1911 η Εταιρεία Λιπασμάτων ξεκίνησε τη λειτουργία της με τις μονάδες θειικού οξέος, υπερφωσφορικού ασβεστίου, θειικού σιδήρου και οξέων.

Μονάδα Ενέργειας

Το 1911 η Εταιρεία Λιπασμάτων ξεκίνησε τη λειτουργία της με τις μονάδες θειικού οξέος, υπερφωσφορικού ασβεστίου, θειικού σιδήρου και οξέων.

Υδατόπυργος

 
 
Ο υδατόπυργος εξασφάλιζε το σύνολο της τροφοδοσίας της Εταιρείας σε γλυκό νερό μέσα από το κεντρικό σύστημα ύδρευσης της πόλης ενώ ήταν συνδεδεμένος και με δυο αποθηκευτικές δεξαμενές σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.

Υαλουργείο

Το 1912, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την δημιουργία του υαλουργείου για την κατασκευή των «δαμιζάνων» συσκευασίας των οξέων ώστε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Παράλληλα, η μονάδα θα παρήγαγε φιάλες, καθημερινά είδη λευκού γυαλιού και υαλοπίνακες μετά το 1922.

Υαλουργείο

Το 1912, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την δημιουργία του υαλουργείου για την κατασκευή των «δαμιζάνων» συσκευασίας των οξέων ώστε να καθετοποιηθεί η παραγωγή. Παράλληλα, η μονάδα θα παρήγαγε φιάλες, καθημερινά είδη λευκού γυαλιού και υαλοπίνακες μετά το 1922.

Σιλό

 
Το Σιλό, μαζί με το κτίριο της σύνθεσης με την πελώρια καμινάδα και το κτίριο με τους κλιβάνους αποτελούσαν μια ενιαία ενότητα, το Υαλουργείο της Εταιρείας Λιπασμάτων.

Τα Σφαγεία του Πειραιά

Το νεκροταφείο του Πειραιά, το πορνείο των Βούρλων και τα δημοτικά σφαγεία στον ομώνυμό όρμο αποτέλεσαν τρεις δημοτικές «υπηρεσίες» απαραίτητες στην πόλη του Πειραιά που όμως δεν χωρούσαν στον ορατό οικιστικό πυρήνα, για αυτό και φιλοξενήθηκαν στην γειτονική σχεδόν ακατοίκητη έως τότε έκταση της Δραπετσώνας.

Τα Σφαγεία του Πειραιά

Το νεκροταφείο του Πειραιά, το πορνείο των Βούρλων και τα δημοτικά σφαγεία στον ομώνυμό όρμο αποτέλεσαν τρεις δημοτικές «υπηρεσίες» απαραίτητες στην πόλη του Πειραιά που όμως δεν χωρούσαν στον ορατό οικιστικό πυρήνα, για αυτό και φιλοξενήθηκαν στην γειτονική σχεδόν ακατοίκητη έως τότε έκταση της Δραπετσώνας.

Ο εργατικός οικισμός της Εταιρείας Λιπασμάτων

Η δημιουργία του οικισμού εξασφάλισε στην Εταιρεία την απρόσκοπτη παραμονή του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού της στην παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα δημιούργησε έναν ισχυρό οικιστικό πυρήνα μέσα στη βιομηχανική ζώνη της Δραπετσώνας.

Ινστιτούτο Χημείας και Γεωργίας Νικόλαος Κανελλόπουλος

Το Ινστιτούτο Χημείας και Γεωργίας Νικόλαος Κανελλόπουλος ξεκίνησε την λειτουργεία του το 1938. Το Ινστιτούτο δεν αποτελούσε απλά έναν ερευνητικό φορέα στα πλαίσια της παραγωγικής και τεχνολογικής προόδου μιας ιδιωτικής επιχείρησης.

Ινστιτούτο Χημείας και Γεωργίας Νικόλαος Κανελλόπουλος

Το Ινστιτούτο Χημείας και Γεωργίας Νικόλαος Κανελλόπουλος ξεκίνησε την λειτουργεία του το 1938. Το Ινστιτούτο δεν αποτελούσε απλά έναν ερευνητικό φορέα στα πλαίσια της παραγωγικής και τεχνολογικής προόδου μιας ιδιωτικής επιχείρησης.

Κείμενα
  • Ελένη Κυραμαργιού, Ιστορικός, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 
Φωτογραφίες
  • Παραχώρηση από το αρχείο του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ & από το Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.

Σε συνεργασία:

Με την επιχορήγηση και την αιγίδα: